ARTCOREGALLERY

SKULPTUR

MALERI

GRAFIK

 

Placeringen af kunst i det offentlige rum kan være en kompliceret affære. Hvem bestemmer hvad, hvor  - og hvorfor?

De fleste af mine bidrag til kunst i det offentlige rum er bestillingsarbejder, hvor jeg har haft frie hænder i forhold til udformning, materialevalg m.m.

Jeg forsøger oftest at knytte an til historiske, kulturelle eller naturmæssige aspekter ved det specifikke sted, som har fælles værdi.

Eksempelvis er "Sebedejestenen", der optræder i king-size-udgave i rundkørslen ved Kjærgårdsholm, blevet til på baggrund af, at man i mange vindueskarme på egnen her i Salling, har de ca. 65.000 år gamle, forstenede søpindsvin liggende.

I folketroen opstået ved lynnedslag - og derfor også kaldt "Tordensten"...

 

POUL E. NIELSEN
poul@artcoregallery.dk